Titel: Introductie Stamboom Familie Arbous

Voorwoord:

Begin 2003 kreeg ik van Han en Tecla Arbous (geschreven) gegevens over de famile Arbous.
Deze waren verzameld door H.S. Dorpema, een ver aangetrouwd familielid van hen.
Ik heb alle gegevens in de computer gestopt en er een familiestructuur in aangebracht.
Maar als je hier eenmaal aan begint.............. Zodoende ben ik her en der naar verdere gegevens op zoek gegaan.

Toestand in 2005:

Op dit moment in heb ik al veel verzameld (voornamelijk via internet) en heb ik ook contact gelegd met de Zuid Afrikaanse tak.
Maar ik ben er nog lang niet:

- Ik heb de Nederlands tak nog lang niet geheel in beeld.
- Aan de Franse tak ben ik nog niet verder gekomen dan wat ik via internet aan de weet kan komen.
- Aan de Engelse tak ben ik nog helemaal niet begonnen.
- Vele gevonden familieleden kan ik nog niet in het grote geheel plaatsen. (aangeduid met een X voor de naam)

De naam Arbous:

Zoals H.S. Dorpema me al liet weten zijn er vele spellingen van het woord Arbous.
Alleen al in het Amsterdamse doopregister kwam ik tegen: Arbous, Arbouds, Arbour, Arboes, Arrebous, Arreboes, Arboies, Arbours, Arbouss en Arboux
Toen ik hiernaar verder ging zoeken kwamen er vele "nieuwe" kinderen tevoorschijn en vielen ook een aantal puzzelstukjes op hun plaats.

Geschiedenis:



Ten slotte:

Er bestaat een boom die Aardbeienboom heet.
De latijnse naam is Arbutus Unedo ook wel Arbousier of Arbousboom genaamd.
Er wordt o.a. jam en likeur van gemaakt.

Hier een foto:


Onderschrift: Nog lang niet klaar, ieders hulp is welkom.