Tatje en Tattje (of mischien ook wel Patje en Pattje).

 

Voorlopig vind ik het nog moeilijk om uit te vinden wat er precies heeft plaatsgevonden, vandaar dat ik op dit moment volsta met een opsomming van de feiten (in chronologische volgorde) voor zover mij bekend:

 

Hij was getrouwd met Lammigjen Hindriks. Zij hadden 9 kinderen. 3 daarvan dienen apart genoemd te worden:

 

Jan Hindriks Tatje (geb. 1741)

heeft 5 kinderen. 4 daarvan heten Tattje i.p.v. Tatje.

De kinderen die zich Tattje noemen hebben echter geen nageslacht.

In het nageslacht van de 5e (Hindrik Jans Tatje) komt nog 1 kleinkind voor die zich Tattje noemt, maar geen nageslacht heeft.

Uiteindelijk sterft deze hele tak van Jan Hindriks Tatje uit

 

Ede Hindriks Tatje (geb. 1744)

heeft 3 kinderen die allemaal Tattje heten.

Ook zij hebben geen nageslacht.

 

Jacob Hendriks (geb. 1751)

heet geen Tatje maar Tattje.

Hij heeft 6 kinderen die zowel Tatje als Tattje heten.

Hier kom ik verder nog op terug.

 

Zijn vader is (nog) onbekend, maar zijn dochter Barbera Jans noemt zich Tattje.

Verder is hier geen nageslacht

 

Jacob Hendriks (geb. 1751)

 

Hij heeft 6 kinderen, waarvan 2 mannelijke nakomelingen n.l.

 

Dit is de stamvader van alle nog levende Tattjes.

 

 

Dit is de stamvader van alle nog levende Tatjes.

 

 

 

 

De herkomst van de naam Tat(t)je.

 

Anne-Marie Markusse-Stemmer, nazaat van Marchien Hindriks Tatje en Geuchien Harms Koops heeft hierover de volgende idee:

 

Ik heb kort geleden meer gelezen over de geschiedenis van CataloniŽ (Catalogne). Spaans en Frans CataloniŽ waren vroeger ťťn provincie, gesticht door Karel de Grote, die vanuit Aken heerste over een groot deel van het huidige Duitsland , Nederland, Frankrijk en NO- Spanje tot Barcelona toe. Dat zou in mijn idee kunnen uitleggen dat de naam Tatge in Manresa, ten NW van Barcelona voorkomt, maar ook als Tatje in Z-Frankrijk in de buurt van Perpignan, in NW-Duitsland en in NO-Nederland.

Een andere uitleg zou kunnen zijn dat het van oorsprong een joodse familie zou zijn, die al heel vroeg in Spanje woonde, en in 1492 naar Frankrijk, en later gedeeltelijk naar Duitsland is vertrokken. De tak die in Manresa is gebleven zou zich in dat geval onder druk hebben laten dopen en daardoor hebben kunnen blijven. De andere families zouden zich of al in Spanje, of later in de andere landen hebben laten dopen, onder druk of niet.

 

Beide theorieŽn zijn natuurlijk hypothetisch, maar kunnen op zich wel kloppen met de algemene  geschiedenis van Europa.

 

 

Andere verklaringen zijn te vinden bij onze Duitse familie op: http://www.tatje.de/index.php?page=bedeutung&lang=

 

 

Wat betreft Pattje en Patje:

 

Een dagje onderzoek met de computer in Genlias heeft geleerd dat de familie Pat(t)je zeer waarschijnlijk geen familie is van Tat(t)je. De voornaamste redenen zijn:

 

 

 

Toch blijft het vreemd, zoín naamsovereenkomst in zoín beperkt geografisch gebied.

De eerst voorkomende Pattje is Wijcher Jans Pattje uit ong. 1775.

Zijn ouders zijn niet bekend en mischien brengt verder onderzoek hier nog wat aan het licht.

Zijn kinderen noemen zich zowel Pattje als Patje en (kort door de bocht) denk ik dat alle nog levende Pattje en Patjes hiervan afstammen.